Pressmeddelanden

Uppdatering avseende överlåtelse av dotterbolag

Aerowash meddelade den 31 oktober att bolaget kallar till extra bolagstämma den 5 december för att besluta om överlåtelse av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc., och att tillträde och betalning beräknades ske omkring mitten av december 2022.

Novak Aviation LLC ("Köparen") har meddelat att man avser fullfölja förvärvet men att man behöver mer tid för att slutföra överlåtelsen.

Aerowash styrelse har därför beslutat att ställa in den planerade extra bolagsstämman den 5 december.

Styrelsen återkommer med mer information när en ny tidplan föreligger med Köparen.   

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-30 08:16 CET.