Aktieägare

Aktieägare Andel av kapital % Andel röster %
Avanza Pension 15,88 13,37
Niklas Adler 11,08 17,24
Joakim Adler 10,98 17,16
Andreas Johansson 2,47 2,08
Svante Sundholm 2,46 2,07
Varukungen AB 1,77 1,49
Norndet Pensionsförsäkring 1,67 1,41
Newstream Holding AB 1,67 1,41
Lars Westlund 1,67 1,41
Fredrik Lundgren 1,59 1,34
Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2022-09-30.