Aktieägare

Aktieägare Andel av kapital % Andel röster %
Avanza Pension 16,24 13,67
Niklas Adler 11,08 17,24
Joakim Adler 10,98 17,16
Svante Sundholm 2,35 1,98
Arpad Földessy 2,15 1,81
Andreas Johansson 1,87 1,58
Norndet Pensionsförsäkring 1,74 1,47
Newstream Holding AB 1,67 1,41
Lars Westlund 1,67 1,41
Fredrik Lundgren 1,59 1,34
Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2022-08-17.