Aktieägare

Aktieägare Andel av kapital, % Andel av röster, %
Joakim Adler 12,30 9,02
Niklas Adler 12,04 8,82
Avanza Pension 11,88 8,70
Nordic Ground Support Holding AB 6,75 31,66
Anna Kristina Bengtsson 2,06 1,51
Ulla Boglind 1,95 1,43
Nordnet Pensionsförsäkring 1,55 1,13
Svante Sundholm 1,44 1,05
Maida Vale Capital AB 1,23 0,90
Stefan Hellberg 1,02 0,75

* Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2019-09-30