Aktieägare

Namn Kapital % Röster %
Avanza Pension 14,20 11,95
Niklas Adler 11,08 17,24
Joakim Adler 10,98 17,16
Andreas Johansson 3,78 3,18
Johan Lundquist 2,76 2,32
Svante Sundholm 2,61 2,20
Jan Lundmark 2,21 1,86
Varukungen AB 1,77 1,49
BLars Westlund 1,71 1,44
Newstream Holding A 1,67 1,41

Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2024-03-26.