Aktieägare

Aktieägare Andel av kapital % Andel röster %
Avanza Pension 16,03 13,49
Nordic Ground Support Holding AB 10,06 24,31
Niklas Adler 7,70 6,48
Joakim Adler 7,61 6,40
Arpad Földessy 2,98 2,51
Svante Sundholm 2,35 1,98
Andreas Johansson 1,90 1,60
Newstream Holding AB 1,67 1,41
Lars Westlund 1,67 1,41
Norndet Pensionsförsäkring 1,66 1,40
Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2022-03-31