Aktieägare

Aktieägare Andel av kapital % Andel röster %
Avanza Pension 12,35 9,05
Joakim Adler 12,30 9,02
Niklas Adler 12,04 8,82
Nordic Ground Support Holding AB 6,89 31,76
Markus Wehle 1,96 1,44
Ulla Boglind 1,87 1,37
Svante Sundholm 1,84 1,35
Andreas Karl Mårten Johansson 1,81 1,32
Nordnet Pensionsförsäkring 1,58 1,16
Riskornet AB 1,53 1,12
* Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2020-03-31