Aktieägare

Namn Kapital % Röster %
Avanza Pension 15,74 13,25
Niklas Adler 11,08 17,24
Joakim Adler 10,98 17,16
Andreas Johansson 4,23 3,56
Svante Sundholm 2,46 2,07
Nordnet Pensionsförsäkring 1,83 1,54
Varukungen AB 1,77 1,49
Newstream Holding AB 1,67 1,41
Lars Westlund 1,67 1,41
Fredrik Lundgren 1,59 1,34

Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2023-06-30.