Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma måndagen den 5 december

Aktieägarna  kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2022 kl. 10.00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s kontor på Sveavägen 4 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär