Bolagsstämmor

Årsstämma den 16 juni 2022 

Aktieägarna i Aerowash, kallades till bolagsstämma den 16 juni 2022, klockan 10.00 i Skills Corporate Finance lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Aktieägare som önskade delta skulle dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 8 juni 2022, samt dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 8 juni 2022. Anmälan om deltagande till stämman görs per e-post till niklas.adler@aerowash.com.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma