Bolagsstämmor

Årsstämma den 18 juni 2020 

Aerowash håller årsstämma torsdagen den 18 juni 2020, klockan 14.00 i Partner Fondkommissions lokaler på Smålandsgatan 10 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma