Bolagsstämmor

Årsstämma, den 17 juni 2024

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallades härmed till bolagsstämma den 17 juni 2024 kl. 10 på Convendum, Katarinavägen 15 i Stockholm.  

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma