Styrelse och revisor

Jan Nilsson Styrelseordförande

Född 1968.

Master i Teknisk fysik (M.Sc.) Uppsala universitet.

Jan har varit med och grundat flertalet bolag inom framförallt teknik och telekom, däribland B2 Bredband AB som äger Bredbandsbolaget, Folkia och ett joint venture tillsammans med HBO som HBO senare förvärvade i sin helhet. Jan är även medgrundare av Nordic Ground Support Equipment som tidigare var ett systerbolag till Nordic Aerowash Equipment.

Niklas Adler Styrelseledamot och VD

Född 1970.

Master i Juridik (LL.M.) Stockholms Universitet.

Niklas grundande Nordic-gruppen hösten 2008 tillsammans med brodern Joakim Adler. Sedan starten hösten 2008 har Niklas varit operativ i gruppens bolag. Främst har Niklas arbetat med affärsutveckling och finansiering. Niklas har även erfarenhet från projektledning av större utvecklingsprojekt. Innan Niklas grundade Nordic-gruppen var han advokat och delägare vid advokatfirman DLA Piper i Stockholm. Som advokat arbetade Niklas främst med transaktions- och teknikrelaterad juridik.

Joakim Adler Styrelseledamot

Styrelseledamot och CFO sedan 2016

Född 1973

Master i Business & Administration Stockholms Universitet.

Joakim grundande Nordic-gruppen hösten 2008 tillsammans med brodern Niklas Adler. Sedan starten hösten 2008 har Joakim varit operativ i gruppens bolag. På Aerowash är Joakim ekonomiansvarig och jobbar även med marknad och HR.

Innan Joakim grundande Nordic-gruppen var han ekonomijournalist på Dagens Industri och di.se. Joakim har även arbetat på nyhetsbyrån TT och som projektledare på IT-företag.

Johan Lundquist Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1960.

Johan Lundquist är delägare i Graviton AB, ett investerings- och rådgivningsbolag inom IT, internet och teknologi. Johan har 20 års erfarenhet av investeringar, varit investeringsansvarig på Industrifonden i 8 år och har haft befattningar inom Ericsson, Tele2 och Swedbank. Johan är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och äger inga aktier i Bolaget.

Lars Westlund Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018

Född 1958

Master i Business Administration Handels Göteborg

Lars är finansdirektör för Volvo Trucks International. Lars har en omfattande erfarenhet inom flygindustrin och han har också en bred bakgrund från internationella företag. Lars har bott och arbetat i USA, Kina och Japan.
Lars har 59 882 aktier i Aerowash AB.

Revisor

Tomas Nöjd Revisor

R3 Revisonsbyrå är vald revisor med auktoriserad revisor Tomas Nöjd som huvudansvarig revisor.