Aktien

Aerowash B-Aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2019 till 4 938 127 kr (4 360 477 kr) fördelat på 200 000 A-aktier (200 000) och 4 738 127 B-aktier (4 160 477).

Aerowash B

ISIN: SE0009346299
Kortnamn: AERW B