Aktien

Aerowash B-Aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgick per den 30 september 2021 till 13 204 010 kr fördelat på 200.00 A-aktier och 13.004.010 B-aktier.

Aerowash B

ISIN: SE0009346299
Kortnamn: AERW B