Aktien

Aerowash B-Aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgick per den 31 mars 2020 till 4 938 127 kr fördelat på 200 000 A-aktier och 4 738 127 B-aktier.

Aerowash B

ISIN: SE0009346299
Kortnamn: AERW B