Aktien

Aerowash B-Aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgick per den 21 juli 2021 till 9 517 513 kr fördelat på 200 000 A-aktier och 9 317 513 B-aktier.

Aerowash B

ISIN: SE0009346299
Kortnamn: AERW B