Aktien

Aerowash B-Aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgick per den 30 september 2021 till 9 563 241 kr fördelat på 200 000 A-aktier och 9 363 241 B-aktier.

Aerowash B

ISIN: SE0009346299
Kortnamn: AERW B