Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma den 18 juni 2020 

Aerowash höll årsstämma torsdagen den 18 juni 2020, klockan 14.00 i Partner Fondkommissions lokaler på Smålandsgatan 10 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 31 december 2019 

Aerowash håller en extra bolagsstämma den 31 december 2019, klockan 11.00 i Partner Fondkommission lokaler på Biblioteksgatan 1 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 4 juni 2019 

Den 4 juni 2019 avhölls årsstämma i Aerowash.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 30 maj 2018

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 31 oktober 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 5 maj 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma