Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma, den 5 december 2023

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma. Stämman hålls den 5 december 2023 kl. 10 på Convendum, Katarinavägen 15 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 november 2023, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 27 november 2023. Anmälan om deltagande till stämman görs per e-post till niklas.adler@aerowash.com.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma, den 27 juni 2023

Stämman hölls den 27 juni 2023 kl. 10 på Convendum, Katarinavägen 15 i Stockholm.  

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma måndagen den 5 december

Aktieägarna kallades till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2022 kl. 10.00. Bolagsstämman hölls på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s kontor på Sveavägen 4 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 16 juni 2022 

Aktieägarna i Aerowash, kallades till bolagsstämma den 16 juni 2022, klockan 10.00 i Skills Corporate Finance lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Aktieägare som önskade delta skulle dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 8 juni 2022, samt dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 8 juni 2022. Anmälan om deltagande till stämman görs per e-post till niklas.adler@aerowash.com.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 24 juni 2021 

Aktieägarna i Aerowash, kallades till bolagsstämma torsdagen den 24 juni 2021, klockan 10.00 i Skills Corporate Finance lokaler på Riddargatan 13 A i Stockholm. Aktieägare som önskade att delta ska ha varit införda i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 16 juni 2021, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 16 juni 2021. Anmälan om deltagande till stämman skedde  per e-post till niklas.adler@aerowash.com

Kallelse till årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Årsstämma den 18 juni 2020 

Aerowash höll årsstämma torsdagen den 18 juni 2020, klockan 14.00 i Partner Fondkommissions lokaler på Smålandsgatan 10 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 31 december 2019 

Aerowash håller en extra bolagsstämma den 31 december 2019, klockan 11.00 i Partner Fondkommission lokaler på Biblioteksgatan 1 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 4 juni 2019 

Den 4 juni 2019 avhölls årsstämma i Aerowash.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 30 maj 2018

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 31 oktober 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 5 maj 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma