Investor relations

The investor relations section is only available in Swedish. For information in English, please contact our Investor Relations contact.

Företrädesemission maj 2021

Aerowash genomför en till cirka 88 procent garanterad företrädesemission om cirka 25 msek.

Läs mer 

Nyheter

Senaste rapporter

Finansiell kalender

februari 28 2022
Bokslutskommuniké 2021

IR-kontakt