Niklas Adler VD

Född 1970.

VD sedan 2016.

Jur.kand. (LL.M.) Stockholms Universitet.

Niklas grundande Aerowash-gruppen tillsammans med brodern Joakim Adler. Niklas är bolagets VD. Främst har Niklas arbetat med försäljning, affärsutveckling och utlandsetableringar samt finansiering. Niklas har även erfarenhet från projektledning av  större utvecklingsprojekt. Innan Niklas grundade Nordic-gruppen var han advokat och delägare vid advokatfirman DLA Piper i Stockholm.

Niklas äger 959.496 B-aktier och 100.000 A-aktier i Aerowash AB via Adler Invest AB samt 58.704 B-aktier via Nordic Ground Support Holding AB.

Joakim Adler CFO

Styrelseledamot och CFO sedan 2016
Styrelseordförande sedan 2023

Född 1973.

Master i Business & Administration Stockholms  Universitet.

Joakim grundande Aerowash-gruppen tillsammans med brodern Niklas Adler och är bolagets CFO. Joakim har mångårig erfarenhet som vd inom Nordic-gruppen, däribland ett kinesiskt joint venture. Innan Joakim grundande Nordic-gruppen var han ekonomijournalist på Dagens Industri och di.se. Joakim har även arbetat på nyhetsbyrån TT och som projektledare på IT-företag.

Joakim äger 950.476 B-aktier och 100.000 A-aktier i Aerowash AB via Nesher Invest A/S samt 58.704 B-aktier via Nordic Ground Support Holding AB.

Jules Lajola Affärsutveckling och försäljning, COO

Född 1975.

COO sedan 2016.

MBA från Henley, University of Reading.

Jules är Bolagets COO tillika VD för det finländska dotterbolaget. Innan Jules anslöt arbetade han i många år på ledande befattningar inom Sodexo (senast som VD för ett av de nordiska dotterbolagen).  Under sin tid på Sodexo ansvarade Jules för olika uppdrag och outsourcing projekt gentemot flygindustrin. Jules har närmare 20 års erfarenhet från flygindustrin (särskilt gällande underhåll och service) och han har en djup förståelse för och kunskap om hur  industrin fungerar samt ett etablerat nätverk med kontakter hos flygbolagen. Med sin erfarenhet och kunskap om industrin har han bidragit till att produktutvecklingen gjorts utifrån marknadens behov och kravbild.

Fredrik Jonsson CTO

Född 1987.

CTO sedan 2020.

Civilingenjör maskinteknik, Linköpings Tekniska Högskola.

Fredrik anslöt under våren 2020 och är Bolagets CTO. Är i grunden maskiningenjör med ett gediget intresse för tekniska lösningar. Fredrik har närmare 10 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin och  har främst jobbat med större produktutvecklingsprojekt de senaste åren. Det har till större delen handlat om förbättring- och säkerhetsarbete i maskiner men också större helhetsprojekt där delar av produktionslinjer reviderats och bytts ut.