Pressmeddelanden

Uppdatering angående strukturaffär med US Aviation

Den 19 oktober 2021 gick Aerowash ut med ett pressmeddelande om att Aerowash och US Aviation hade kommit överens om en tidplan avseende överlåtelse av verksamheten som innebar att ett aktieöverlåtelseavtal skulle vara undertecknat den 21 januari 2022 och att tillträde skulle ske den 28 februari 2022. Vidare meddelades att Aerowash styrelse hade begärt ett nytt högre pris för verksamheten (22 MUSD).

Därefter har flera operationella framsteg skett. Dock har det senaste Covid-utbrottet medfört att den kommersiella driftsättningen i USA ännu inte kommit till stånd. Då detta är ett avgörande moment för transaktionens genomförande är det inte möjligt att genomföra transaktionen inom ramen för den ovan angivna tidplanen. Aerowash kommer att meddela en reviderad tidplan för transaktionen inom kort.

Aerowash VD Niklas Adler kommenterar: "Det är beklagligt att transaktionen inte har kunnat genomföras enligt den bestämda tidplanen. Omvärldssituationen med Omicron och sjukskrivningar är dock inget vi eller US Aviation har kunnat kontrollera. Jag och styrelsen ser dock fortsatt ljust på transaktionen. US Aviation fortsättter att investera i att bygga upp Aerowash varumärke och marknad i USA. Mässor är inbokade för våren och sommaren och Aerowash nya modell kommer då finnas på plats i USA."

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-19 07:54 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

2022-05-23
Regulatorisk
2022-05-23
Regulatorisk
2022-02-28
Regulatorisk

Sammandrag bokslutskommuniké 2021 med VD-ord

2021-11-30
Regulatorisk

Sammandrag Q3 med VD-ord

2021-10-19
Regulatorisk

Aerowash och US Aviation har kommit överens om en ny tidplan avseende överlåtelse av verksamheten som innebär att ett aktieöverlåtelseavtal ska vara undertecknat senast den 21 januari 2022 och att tillträde ska ske senast den 28 februari 2022. Aerowash styrelse har begärt ett nytt högre pris som uppgår till 22 MUSD.

1
2
...
9
>>