Pressmeddelanden

Tidigareläggning av kvartalsrapport

Aerowash har beslutat att tidigarelägga publicering av kvartalsrapporten för kvartal 1, 2020. Nytt publiceringsdatum är torsdagen den 14 maj 2020.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com 
www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.