Pressmeddelanden

Statusuppdatering Aerowash AB (publ)

Första halvåret 2017

Under våren har Aerowash-teamet intensifierat arbetet med öka kännedomen om Aerowash i marknaden. Bolagets marknadskommunikation via branschmedia har nått ut till över 76 000 industrispecifika beslutsfattare och intressenter. Bolaget har deltagit på branschmässor i Europa, Nordamerika och Sydostasien. Marknadsaktiviteterna har resulterat i ett växande intresse för bolagets lösningar i marknaden, både från potentiella slutkunder men också från andra aktörer i branschen såsom samarbetspartners och distributörer.

För närvarande har bolaget etablerade partnerskap på sju regioner/marknader, varav flera involverar direkta diskussioner/förhandlingar med slutkunder avseende systemköp.

Utsikter andra halvåret 2017

Under andra halvåret 2017 kommer bolaget fortsätta arbetet med att öka kännedomen om Aerowash i marknaden samt utöka partnernätverket. Lanseringen av nästa generation tvättrobot - AW II - kommer att vara en viktig milstolpe. Vi är övertygade om att det nya systemet kommer att vara en "game changer" som direkt kommer stärka bolagets konkurrenskraft och möjlighet att vinna kunder.

Min personliga bedömning av marknadsläget är att vi under andra halvåret kommer att få se ett antal affärsavslut på systemsidan och ett mycket stort antal nya leads och prospekts; särskilt efter lanseringen av AW II.

Produktutveckling AW II

Systemet är nu producerat och monterat. För närvarande genomförs provkörning och systemtester. Sluttester och driftsättning för Helsingsfors Vanta är planerade för perioden augusti till oktober. Efter driftsättning kommer systemet användas vid Helsingfors Vanta i den dagliga driften.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning