Pressmeddelanden

Senareläggning av halvårsrapport

Aerowash ABs styrelse har beslutat att senarelägga halvårsrapporten. Halvårsrapporten kommer att offentliggöras den 31 augusti 2017. Tidigare kommunicerat rapportdatum var den 25 augusti 2017.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning