Pressmeddelanden

Rapport från MRO Americas

I förra veckan hölls en större mässa i Dallas; MRO Americas. Aerowash var på plats tillsammans med bolagets amerikanska distributör US Aviation.

Aerowash nya modell AW3 visades upp och mottagandet var positivt. Planen är att nu genomföra demonstrationer med AW3 för fler flygbolag och andra intressenter.

"Mässan var en stor framgång för oss och vår nya modell AW3. Intresset i marknaden visar att vi är helt rätt ute med vår nya modell och dry wash-konceptet. Den amerikanska marknaden är stor och dynamisk med såväl civila som militära aktörer som visar starkt intresse för vårt erbjudande." säger Niklas Adler VD för Aerowash.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

2022-05-31
Regulatorisk

Sammandrag med VD-ord

Kvartal 1, 2022

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 855 Kkr.
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 1 121 Kkr.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 820 Kkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 820 Kkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr.
  • Likvida medel per den 31 mars 2022 uppgick till 2 093 Kkr.
  • Eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till  29 507 Kkr.
2022-05-30
Regulatorisk

Som tidigare rapporterats var mässan i Dallas mycket lyckad. Ett flertal flygbolag har begärt demonstrationer. US Aviation tillsammans med Aerowash planerar att påbörja dessa demonstrationer under de kommande månaderna.

2022-05-23
Regulatorisk
2022-05-23
Regulatorisk
1
2
...
14
>>