Pressmeddelanden

Publicering av årsredovisning för 2019

Årsredovising, koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2019 för Aerowash-koncernen finns nu tillgänglig, se bifogad PDF.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com 
www.aerowash.com 

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning