Pressmeddelanden

Patentansökan godkänd i Kina

Den kinesiska patentmyndigheten har meddelat att bolagets patentansökan har godkänts. Patent kommer att utfärdas inom kort.

Aerowash VD Niklas Adler kommenterar: "Med ett patent i Kina begränsar vi möjligheterna för kopiering av vår kärnteknologi. Vi har även fått positiva indikationer på våra patentansökningar i Europa och i USA. Det är glädjande att våra investeringar i immateriella rättigheter börjar ge resultat. "