Pressmeddelanden

Ny order från US Aviation

Aerowash har erhållit en order på två tvättrobotar från bolagets amerikanska återförsäljare - US Aviation Services Corp. Ordervärdet uppgår till motsvarande 6,8 MSEK. Ordern avser Aerowash nya modell som kommer lanseras inom kort. Särskild information om produktlanseringen kommer att följa. 

"Jag är mycket glad att vi trots den extrema omvärldssituationen får möjlighet att leverera fler system till US Aviation. Detta visar på att US Aviation har en stark tilltro till Aerowash, vår produktutveckling och vårt team. Detta visar också på att det finns en stark övertygelse om att marknaden kommer att återhämta sig från coronapandemin. Affären stärker oss vår tilltro till att automation och ett ökat miljötänk är framtiden för flygindustrin. Aerowash är helt rätt positionerade för att medverka till dessa nödvändiga förändringar." säger Niklas Adler, VD för Aerowash.

MAR

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.