Pressmeddelanden

Lansering av nästa generations tvättrobot - AW II

Aerowash AB lanserar nu nästa generations tvättrobot - AW II - i marknaden.

"Jag är naturligtvis oerhört glad och stolt över att vi nu kan lansera den första tvättroboten i vår nya produktserie, AW II. Det finns ett mycket stort intresse för produkterna i marknaden och vi ser framför oss en kraftig expansion under de kommande åren. Det finns ett starkt behov av ökad effektivisering av underhållsprocesserna i flygindustrin. Vår nya produktserie ligger helt rätt i tiden.", säger Niklas Adler, VD i Aerowash AB.

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning