Pressmeddelanden

Förtydligande angående uppköp

Aerowash förtydligar härmed följande. Bolaget har i tidigare PM kommunicerat att Novak Aviation och dess investmentbank meddelat att ett investeringsavtal beräknas vara på plats per den sista juni i år. Bolaget har inte erhållit någon annan information än att processen fortgår enligt plan.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Krickvägen 22, 803 09 Gävle

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.