Pressmeddelanden

Flaggningsmeddelande - Aerowash AB

Nordic Ground Support Holding AB har den den 27 mars 2017 avyttrat 9 466 B-aktier i Aerowash AB (publ) till Niklas Adler genom Adler Invest AB och 9 466 B-aktier till Joakim Adler genom Nesher Invest A/S.

Före dessa transaktioner ägde Nordic Ground Support Holding AB 200 000 A-aktier och 18 932 B-aktier i Aerowash AB, motsvarande 50,2 % av röstandelen och 9,8 % av kapitalandelen. Efter dessa transaktioner äger Nordic Ground Support Holding 200 000 A-aktier i bolaget, motsvarande 49,7 % av röstandelen och 9 % av kapitalandelen.

Före dessa transaktioner ägde Adler Invest 347 268 B-aktier och Nesher Invest A/S 350 268 B-aktier i Aerowash AB. Efter dessa transaktioner äger Adler Invest AB 356 734 B-aktier i bolaget, motsvarande 8,9 % av röstandelen och 16 % av kapitalandelen. Nesher Invest äger efter transaktionerna 359 734 B-aktier, motsvarande 8,9 % av röstandelen och 16,2 % av kapitalandelen.

Det överlåtna aktierna omfattas av lock-up, till och med 17:e februari 2018, även efter de genomförda transaktionerna.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning