Pressmeddelanden

Delårsrapport Aerowash

Första kvartalet i sammandrag.

  •  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 550 301 kr.
  •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -930 778 kr.
  •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -977 434 kr.
  •  Resultat efter skatt uppgick till -770 093 kr.
  •  Resultat per aktie uppgick till -0,35 kr.
  •  Likvida medel per den 31 mars 2017 uppgick till 2 737 008 kr.
  •  Eget kapital per den 31 mars 2017 uppgick till 6 954 830 kr.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning