Pressmeddelanden

Årsredovisning för 2021 (rättelse)

I den tidigare publiceringen kom revsionsberättelsen inte med. Härmed publiceras årsredovising samt revisionsberättelse för 2021. 

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.