Pressmeddelanden

Ändring av datum för publicering av årsredovisning och planerat datum för årsstämma

Med ändring av vad som tidigare kommunicerats får styrelsen härmed meddela nya datum för publicering av årsredovisning samt planerat datum för årsstämma.

Nytt datum för publicering av årsredovisning för 2022 är onsdagen den 7 juni 2023 och nytt planerat datum för årsstämma är onsdagen den 28 juni 2023 (en fullständig kallelse till stämman kommer publiceras vid ett senare tillfälle).

Anledningen till ändringen av datum är att styrelsen vill möjliggöra för stämman att:

(a) godkänna att Bolaget slutför överlåtelsen av Bolagets dotterbolag till Novak Aviation samt

(b) besluta om vinstutdelning om överlåtelsen slutförs.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Krickvägen 22, 803 09 Gävle

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.