Pressmeddelanden

Agentavtal tecknat för Sydkorea

Aerowash har tecknat ett agentavtal för Sydkorea. Avtalet är exklusivt och löper på två år.

"Avtalet är tecknat i anslutning till ett mycket intressant projekt som vi jobbar på i Sydkorea. Det är viktigt att ha partners som kan den lokala marknaden" säger Niklas Adler VD för Aerowash.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Krickvägen 22, 803 09 Gävle

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.