Pressmeddelanden

Aerowash tidigarelägger kvartalsrapport för första kvartalet

Aerowash tidigarelägger publicering av kvartalsrapport för första kvartalet 2021. Nytt publiceringsdatum är fredagen den 14 maj 2021

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.