Pressmeddelanden

Aerowash lämnar in patentansökan för kärnteknologi och kärnfunktioner

Aerowash har lämnat in en patentansökan avseende kärnteknologi och kärnfunktioner som ingår i den senaste generationen tvättrobotar. Patentansökan har lämnats in som en svensk ansökan. Avsikten är dock att ansöka om patent globalt inom 12 månader från den svenska ansökan (det s.k. prioritetsåret).

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning