Pressmeddelanden

Aerowash har tecknat distributionsavtal för Spanien och Portugal

Aerowash har ingått ett distributionsavtal med det spanska bolaget AirRail SL. Avtalet innebär att AirRail får en exklusiv rätt att sälja och marknadsföra Aerowash tvättrobotar i Spanien och Portugal. Avtalet träder i kraft direkt.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning