Pressmeddelanden

Aerowash förlänger avsiktsförklaring (LOI) med US Aviation Services Corp

Aerowash styrelse accepterar begäran från US Aviation om en förlängning av LOIn till 31 oktober 2021. Styrelsen anser förlängningen är rimlig mot bakgrund av US Aviations betydande investeringar och engagemang i en period med extrema utmaningar för branschen.

Bakgrund

Aerowash AB (publ) ingick den 26 november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen"). 

Den 27 februari 2020 ingick parterna en ny LOI som löpte till och med den 31 maj 2020, per vilket datum ett aktieöverlåtelseavtal skulle ha varit undertecknat. I likhet med tidigare LOI bestämdes köpeskillingen till 16 MUSD på skuldfri basis. 

Den 8 maj 2020 beslutades om att förlänga denna LOI till den 31 oktober 2020 till följd av Covid-pandemin. På grund av pandemin beslutades därefter den 23 oktober 2020 om en ytterligare förlängning till den 1 april 2021.

Aerowash styrelse har idag beslutat att medge ytterligare förlängning av LOIn till och med den 31 oktober 2021 på i övrigt oförändrade villkor.

Motiv för förlängning av LOIn

Aerowash skeppade fyra system som anlände till USA i månadsskiftet mars/april 2020. Enligt den ursprungliga planen skulle kommersiell drift påbörjas direkt. På grund av Covid-pandemin beslutade Delta Airlines att tillfälligt avbryta all utvändig tvätt av flygplanen under våren 2020. Detta avbrott har sedan pågått till och med idag, vilket fått till följd att US Aviation inte kunnat påbörja verksamheten som planerat. Enligt den information vi nu har ser det ut att vända inom kort. Steve Novak, VD för US Aviation, säger:

"U.S. Aviation Services has a renewed optimism and a positive outlook on the Aerowash business as demonstrated by our current order of two additional Aerowash units. We are also very excited and look forward to implementing the new AW model in the USA.

As one can understand, due to the COVID Pandemic the startup of our operations has been delayed a year as the Airlines prioritized their needs and now look to return to normal Aircraft Exterior Wash Cycles heading into the summer & fall. We anticipate and look to schedule to starting operations during the spring and believe business will pick up gradually Q3 and heading into Q4. 

We are fully committed to complete the aquisition of the Aerowash business as soon as the business enviroment is not completely disrupted by the pandemic. With the new time frame on the LOI we are convinced we can commence business operations and see a more stable enviroment for the aviation industry."

Styrelsen delar US Aviations uppfattning att förseningen i driftsättningen är en direkt följd av pandemin. Styrelsen delar också US Aviations uppfattning vad gäller marknadsklimatet, det vill säga att en återhämtning av marknaden kommer påbörjas under början av andra halvåret 2021. Mot bakgrund av de ansträngningar och investeringar som US Aviation gjort samt med beaktande av konsekvenser som pandemin medfört anser styrelsen det fullt rimligt att gå med på US Aviations begäran om ytterligare förlängning av LOIn. Samtidigt arbetar Aerowash vidare med att skapa affärer och styrelsen utvärderar fortlöpande olika strategiska möjligheter.    

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.