Pressmeddelanden

Uppdatering angående Nordamerika

Bolaget har tillsammans med Business Sweden genomfört en omfattande kartläggning av den nordamerikanska marknaden. Intresset och behovet av lösningar för att effektivisera tvättprocessen är mycket stort. Bolaget kommer under april månad genomföra ett flertal möten med olika aktörer i marknaden (flygbolag, distributionsbolag samt service- och underhållsbolag). Bolaget kommer även delta vid MRO Americas som är en av de större mässorna i världen för flygplansunderhåll. Den primära avsikten med dessa aktiviteter är att etablera partnerskap och distributionskanaler för den amerikanska marknaden.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning