Pressmeddelanden

Aerowash AB (publ) godkänt för notering på Aktietorget

Aerowash AB (publ) genomför notering av bolagets B-aktier på Aktietorget efter en nu godkänd noteringsansökan. Första handelsdag för aktien är fredagen den 17 februari 2017. Aktien kommer handlas under kortnamn AERW B.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.se

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.se

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning