Pressmeddelanden

2017-08-31
Regulatorisk

Andra kvartalet 2017

Andra kvartalet i sammandrag.

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 626 164 kr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 125 913 kr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 146 493 kr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 353 834 kr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,61 kr.
 • Likvida medel per den 30 juni 2017 uppgick till 749 091 kr.
 • Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 5 452 669 kr.

Första halvåret 2017

Första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 176 465 kr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 2 056 691 kr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 123 927 kr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 123 927 kr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,96 kr.
2017-08-31
Regulatorisk

Aerowash har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Service and Maintenance De Castel (1997) Inc för den kanadensiska marknaden.

2017-08-28
Regulatorisk

Aerowash AB lanserar nu nästa generations tvättrobot - AW II - i marknaden.

2017-08-23
Regulatorisk
<<
1
...
7
8
9
10
>>