Pressmeddelanden

2018-12-21
Regulatorisk

Styrelsen i Aerowash har med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2018 beslutat om en riktad emission av B-aktier om totalt 9 820 050 kronor. Antal B-aktier som emitteras är 577 650 st och emissionskurs är 17 kr, vilket motsvarar 17 % rabatt mot volymviktad kurs i marknaden mellan den 3 - 18 december 2018. Emissionen motsvarar en utspädning om 11,7%. Totalt antal aktier ökar från 4 360 477 st till 4 938 127 varav 200 000 är aktier av serie A. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 600 000 kr.

2018-11-30
Regulatorisk

Kvartal 3, 2018

Kvartal 3, 2018 i sammandrag.

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 196 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 490 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 629 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 629 Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,60 kr.
 • Likvida medel per den 30 september 2018 uppgick till 1 449 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 september 2018 uppgick till 10 325 Kkr.  

Kvartal 1-3, 2018

Kvartal 1-3, 2018 i sammandrag.

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 119 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -6 489 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 836 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 836 Kkr. 
 • Resultat per aktie uppgick till -1,57 kr.
2018-11-30
Regulatorisk

Aerowash har fått en order på fem stycken tvättrobotar modell AW12 från bolagets amerikanska distributör - U.S. Aviation Services. Ordervärdet uppgår till 1 410 000 euro. Av de fem tvättrobotarna kommer fyra att säljas vidare och en kommer att användas för demonstrationer och marknadsföring på den amerikanska marknaden. Demosystemet kommer att levereras under första kvartalet 2019 och då testas och driftsättas i lokal miljö. De övriga fyra tvättrobotorna beräknas levereras under andra kvartalet 2019.

2018-09-03
Regulatorisk
2018-08-30
Regulatorisk

Kvartal 2, 2018 

Kvartal 2, 2018 i sammandrag.

 •  Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 308 493 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 044 599 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 221 776 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -2 221 776 kr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,67 kr.
 •  Likvida medel per den 30 juni 2018 uppgick till 30 410 kr.
 •  Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 8 089 967 kr.  

Första halvåret, 2018 

Första halvåret, 2018 i sammandrag. 

 •  Nettoomsättning för perioden uppgick till 9 923 250 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 998 785 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 207 427 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -4 207 427 kr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -1,26 kr.
2018-08-01
Regulatorisk

Styrelsen i Aerowash har med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2018 beslutat om en riktad emission av B aktier om 5,2 mkr. Antal B aktier som emitteras är 658 228 st och emissionskurs är 7,90 kr, vilket motsvarar 10% rabatt mot volymviktad kurs i marknaden mellan den 13 - 26 juli 2018. Emissionen motsvarar en utspädning om 15,1%. Totalt antal aktier ökar från 3 703 979 till 4 362 207 st varav 200 000 är aktier serie A. Emissionskostnaderna uppgår till 300 000 kr.

2018-06-04
Regulatorisk

Teckningskursen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") optionsserie TO 1 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 5,40 SEK per aktie av serie B. Anmälningsperioden inleds 4 juni och pågår till och med den 15 juni 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i Aerowash till en teckningskurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Bolaget cirka 2,0 MSEK före emissionskostnader (som beräknas uppgå till cirka 100 000 kr). 

1
2
3
4
5
6