Pressmeddelanden

2022-02-28
Regulatorisk

Sammandrag bokslutskommuniké 2021 med VD-ord

2021-11-30
Regulatorisk

Sammandrag Q3 med VD-ord

2021-10-19
Regulatorisk

Aerowash och US Aviation har kommit överens om en ny tidplan avseende överlåtelse av verksamheten som innebär att ett aktieöverlåtelseavtal ska vara undertecknat senast den 21 januari 2022 och att tillträde ska ske senast den 28 februari 2022. Aerowash styrelse har begärt ett nytt högre pris som uppgår till 22 MUSD.

2021-08-31
Regulatorisk

Sammandrag H1 2021

<<
1
2
3
...
14
>>